ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ HTML ಕೋರ್ಸ್ ತರಲಿದ್ದೇವೆ.

excelbasics.in Logo

Microsoft Excel Courses for Professionals ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ MS Excel ಕಲಿಯಿರಿ

 

What will you learn in this?

Microsoft Excel Courses for Professionals ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ MS Excel ಕಲಿಯಿರಿ

Are you working Professional? This Excel course helps you to enhance your Excel knowledge with its immense Functions and formulas.

If you’re looking for a way to streamline your business Excel is up there as one of the best options. with the help of Excel you can create charts, dashboards, sales reporting templates and automation. it saves your time and money.

Formulas/Functions Covered

 • SUMIF
 • SUMIFS
 • VLOOKUP
 • Pivot Tables
 • Drop-Down in a Cell
 • Charts
 • Rank
 • Index
 • Match
 • Trim
 • Nested IF Function(IF AND, OR)
 • IFERROR
 • Text to Column
 • Substitute
 • Excel Array Function
 • 30+ Excel Shortcuts

 • Learn Microsoft Excel Courses for Professionals ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ MS Excel ಕಲಿಯಿರಿ with Just Rs. 399/-

 • Easy way to Learn Courses in Kannada

  Quick Contacts

  WhatsApp
  8618319381
  support@smartkannada.com

  Copyright © 2022 | SmartKannada - All Rights Reserved